ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติโครงการชลประทานลำพูน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
ติดต่อเรา
 
  หน่วยงานภายใน
 
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป
 
  คำสั่ง/ประกาศ
 
คำสั่ง
ประกาศ
 
  ผลการปฏิบัติราชการ
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ
 
  KM ศูนย์ความรู้
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
  สารสนเทศบริหารจัดการน้ำ
 
ระบบการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว
 
  Download file
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  แผนผังเว็บไซต์
 
แผนผังเว็บไซต์
 
  แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
  ฐานข้อมูลโครงการ
 
สรุปโครงการพระราชดำริ
นำเสนอโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดกลาง
แผนที่1ต่อ50,000 จังหวัดลำพูน
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ชมขณะนี้
5 คน
เข้าชมวันนี้
22 คน
เข้าชมเมื่อวาน
113 คน
เข้าชมเดือนนี้
2409 คน
เข้าชมปีนี้
15069 คน
เข้าชมทั้งหมด
118459 คน
     เริ่มนับ 11 มีนาคม 2559
สอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

    ประวัติโครงการชลประทานลำพูน  

โครงการชลประทานลำพูน สำนักชลประทานที่ 1

► ที่ตั้งหัวงานของโครงการ 102 ม.2 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

► รายละเอียดโครงการในความรับผิดชอบ

       - พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 2,835,588 ไร่ 

       - โครงการชลประทานขนาดกลาง 10 โครงการ พื้นที่ชลประทาน 105,600 ไร่

       - โครงการขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 54 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 66,750 ไร่

► โครงการชลประทานลำพูน ประกอบด้วยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน 4 ฝ่าย โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
     รับผิดชอบในพื้นที่ ดังนี้

       - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มีพื้นที่รับผิดชอบ 319,325  ไร่ ในเขตพื้นที่ 2 อำเภอ 4 ตำบล ได้แก่
         ตำบลดอนแก้ว ตำบลขัวมุง ตำบลสันทราย ตำบลท่ากว้างเฉพาะพื้นที่โครงการฝายชลขันธ์พินิจ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
         ตำบลหนองช้างคืน ตำบลประตูป่า ตำบลเหมืองง่า ตำบลริมปิง ตำบลต้นธง ตำบลอุโมงค์ ตำบลในเมือง
         ตำบลเวียงยอง ตำบลบ้านแป้น ตำบลเหมืองจี้ ตำบลหนองหนาม ตำบลป่าสัก ตำบลบ้านกลาง ตำบลมะเขือเเจ้
         ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
         โครงการชลประทานขนาดกลาง 5 แห่ง พื้นที่ชลประทาน 68,900 ไร่

       - ฝ่ายส่งน้ำเเละบำรุงรักษาที่ 2 พื้นที่รับผิดชอบ 591,375 ไร่ ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ 17 ตำบล ได้แก่
         ตำบลปากบ่อง ตำบลป่าซาง ตำบลบ้านเรือน ตำบลแม่แรง ตำบลม่วงน้อย ตำบลมะกอก ตำบลท่าตุ้ม
         ตำบลนครเจดีย์ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตำบลป่าพลู ตำบลบ้านโฮ่ง ตำบลศรีเตี้ย ตำบลเหล่ายาว
         ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ตำบลหนองล่อง ตำบลหนองยวง ตำบลวังผาง
         ตำบลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
         โครงการชลประทานขนาดกลาง 3 แห่ง พื้นที่ชลประทาน 27,700 ไร่
         โครงการขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 21 เเห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 23,300 ไร่

       - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 มีพื้นที่รับผิดชอบ 1,376,638  ไร่ ในเขตพื้นที่ 2 อำเภอ 9 ตำบล ได้แก่
         ตำบลดงดำ ตำบลนาทราย ตำบลศรีวิชัย ตำบลแมตืน ตำบลป่าไผ่ ตำบลลี้ ตำบลก้อ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
         ตำบลตะเคียนปม ตำบลทุ่งหัวช้าง ตำบลบ้านปวง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
         โครงการขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 23 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่

       - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 มีพื้นที่รับผิดชอบ 557,250  ไร่ ในเขตพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่
         ตำบลทาปลาดุก ตำบลทาสบเส้า ตำบลทากาศ ตำบลทาทุ่งหลวง ตำบลทาแม่ลอบ ตำบลทาขุมเงิน
         อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลห้วยยาบ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
         โครงการชลประทานขนาดกลาง 2 แห่ง พื้นที่ชลประทาน 9,000 ไร่
         โครงการขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 5,200 ไร่

  

โครงการชลประทานลำพูน
สำนักงานชลประทานที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
102 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์:053-006262 E-Mail:lamphun@rid.go.th
นางสาวภัทรภร แช่มปรีชา รับผิดชอบเว็บไซต์

Back to Top