ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติโครงการชลประทานลำพูน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
ติดต่อเรา
 
  หน่วยงานภายใน
 
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป
 
  คำสั่ง/ประกาศ
 
คำสั่ง
ประกาศ
 
  ผลการปฏิบัติราชการ
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ
 
  KM ศูนย์ความรู้
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
  สารสนเทศบริหารจัดการน้ำ
 
ระบบการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว
 
  Download file
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  แผนผังเว็บไซต์
 
แผนผังเว็บไซต์
 
  แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
  ฐานข้อมูลโครงการ
 
สรุปโครงการพระราชดำริ
นำเสนอโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดกลาง
แผนที่1ต่อ50,000 จังหวัดลำพูน
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
22 คน
เข้าชมเมื่อวาน
113 คน
เข้าชมเดือนนี้
2409 คน
เข้าชมปีนี้
15069 คน
เข้าชมทั้งหมด
118459 คน
     เริ่มนับ 11 มีนาคม 2559
สอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

    แผนผังเว็บไซต์  

          Top Menu

               ⇒  ข้อมูลทั่วไป
                              - ประวัติโครงการชลประทานลำพูน
                              - วิสัยทัศน์
                              - โครงสร้างองค์กร
                              - อัตรากำลัง
                              - ติดต่อเรา

               ⇒  ทำเนียบผู้บริหาร

               ⇒  หน่วยงานภายใน
                              - ฝ่าย
                                   - ฝ่ายวิศวกรรม
                                   - ฝ่ายจัดสรรน้ำ
                                   - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
                                   - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
                                   - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
                                   - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
                                   - ฝ่ายช่างกล
                                   - งานบริหารทั่วไป
                              - สังกัดหน่วยงาน
                                   - สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่                    

               ⇒  รายงานสถานะการณ์น้ำ

               ⇒  กระดานสนทนา

               ⇒  ติดต่อเรา

          ข้อมูลทั่วไป

               ⇒  ประวัติโครงการชลประทานลำพูน
               ⇒  วิสัยทัศน์
               ⇒  โครงสร้างองค์กร
               ⇒  อัตรากำลัง
               ⇒  ติดต่อเรา

          หน่วยงานภายใน

               ⇒  ฝ่ายวิศวกรรม
               ⇒  ฝ่ายจัดสรรน้ำ
               ⇒  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
               ⇒  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
               ⇒  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
               ⇒  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
               ⇒  ฝ่ายช่างกล
               ⇒  งานบริหารทั่วไป

          ผลการปฏิบัติราชการ

               ⇒  คำรับรองปฏิบัติราชการ

          KM ศูนย์ความรู้

               ⇒  คู่มือประชาชน

          สารสนเทศบริหารจัดการน้ำ

               ⇒  ระบบการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว

          คำสั่ง / ประกาศ

               ⇒  คำสั่ง
               ⇒  ประกาศ

          Download File

               ⇒  แผน MTEF 
               ⇒  แบบฟอร์มต่าง ๆ
               ⇒  โปรแกรมฟรีแวร์

          แผนผังเว็บไซต์

               ⇒  แผนผังเว็บไซต์

          จำนวนผู้เข้าชม

          สอบถามความพึงพอใจ

          Facebook 

โครงการชลประทานลำพูน
สำนักงานชลประทานที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
102 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์:053-006262 E-Mail:lamphun@rid.go.th
นางสาวภัทรภร แช่มปรีชา รับผิดชอบเว็บไซต์

Back to Top