ผลสำรวจความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ระดับใด

พอใจมาก 25 %
พอใจปานกลาง 25 %
ไม่พอใจ 0 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 4 คน