ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติโครงการชลประทานลำพูน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
ติดต่อเรา
 
  หน่วยงานภายใน
 
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป
 
  คำสั่ง/ประกาศ
 
คำสั่ง
ประกาศ
 
  ผลการปฏิบัติราชการ
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ
 
  KM ศูนย์ความรู้
 
คู่มือประชาชน
 
  สารสนเทศบริหารจัดการน้ำ
 
ระบบการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว
 
  Download file
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  แผนผังเว็บไซต์
 
แผนผังเว็บไซต์
 
  แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ชมขณะนี้
5 คน
เข้าชมวันนี้
75 คน
เข้าชมเมื่อวาน
99 คน
เข้าชมเดือนนี้
2562 คน
เข้าชมปีนี้
5632 คน
เข้าชมทั้งหมด
56182 คน
     เริ่มนับ 11 มีนาคม 2559
สอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

   Update: 2019-07-25 17:11:51ชม:(96)ครั้ง
ผคป.ลำพูน รายงานสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในสภาวะฝนน้อย


วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน ได้รายงานสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในสภาวะฝนน้อย ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับทราบ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันภัยแล้ง ร่วมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดย ผคป.ลำพูน ได้รายงานสภาพฝนในภาคเหนือ พบว่าปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 24 กรกฎาคม 2562 น้อยกว่าค่าปกติประมาณ 30% โดยในจังหวัดลำพูนพบว่ามีปริมาณฝนน้อยกว่าปี2561 มากกว่า 60% ทำให้น้ำท่าในลำน้ำปิง ลำน้ำกวง ลำน้ำทา ลำน้ำลี้ มีปริมาณน้อยมาก และ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่ธิ อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อ่างเก็บน้ำแม่สาน อ่างเก็บน้ำแม่เมย มีปริมาณน้ำรวมเหลือเพียงประมาณ 7.62 ล้านลูกบาศก์เมตร (21.71%) เท่านั้น และในด้านการบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดลำพูนนั้น โครงการชลประทานลำพูนได้ดำเนินการ จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำพร้อมร่วมให้การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย ตามแผนของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน  ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเป็นส่วนเสริมกรณีฝนทิ้งช่วง ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ใช้น้ำตามกติกา โดยกำหนดให้ใช้การส่งน้ำแบบรอบเวร และการรณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนปฏิทินการปลูกข้าวนาปี เลื่อนไปเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ถึง ต้นเดือนสิงหาคม ของทุกปีเพื่อให้ตรงกับช่วงที่ฝนตกชุกในแต่ละปี เพื่อกักเก็บน้ำในอ่างไว้ให้มากที่สุด ส่วนการเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยการเกษตร ขณะนี้มีการเตรียมไว้แล้ว จำนวน 19 เครื่อง ปัจจุบันได้รับการ  ขอความช่วยเหลือ จากเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอลี้ ซึ่งโครงการชลประทานลำพูนได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด  8 นิ้วแล้ว จำนวน 2 เครื่อง ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ได้ประมาณ 600 ไร่ ราษฎรประมาณ 150 ครัวเรือน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-7-24
โดย: rid_lp 

โครงการชลประทานลำพูน
สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
102 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์:053-006262 E-Mail:lamphun_irr@hotmail.com
นายคณิต สัตย์ซื่อ รับผิดชอบข้อมูล นายสาธิต หว่างเชื้อ รับผิดชอบเว็บไซต์

Back to Top