ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติโครงการชลประทานลำพูน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
ติดต่อเรา
 
  หน่วยงานภายใน
 
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป
 
  คำสั่ง/ประกาศ
 
คำสั่ง
ประกาศ
 
  ผลการปฏิบัติราชการ
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ
 
  KM ศูนย์ความรู้
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
  สารสนเทศบริหารจัดการน้ำ
 
ระบบการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว
 
  Download file
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  แผนผังเว็บไซต์
 
แผนผังเว็บไซต์
 
  แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
  ฐานข้อมูลโครงการ
 
สรุปโครงการพระราชดำริ
นำเสนอโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดกลาง
แผนที่1ต่อ50,000 จังหวัดลำพูน
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
22 คน
เข้าชมเมื่อวาน
113 คน
เข้าชมเดือนนี้
2409 คน
เข้าชมปีนี้
15069 คน
เข้าชมทั้งหมด
118459 คน
     เริ่มนับ 11 มีนาคม 2559
สอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายดอยแช่ ระยะที่ 2 โครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไย ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พร้อมอาคารประกอบ [ 2024-07-09 ]อ่าน:[ 34 ]
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายดอยแช่ ระยะที่ 2 โครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไย ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พร้อมอาคารประกอบ [ 2024-07-04 ]อ่าน:[ 35 ]
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำโฮ่งฮ่าง ด้วยเครื่องจักร โครงการชลประทานลำพูนชลประทานลำพูน [ 2024-05-07 ]อ่าน:[ 61 ]
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยแหน ด้วยเครื่องจักร โครงการชลประทานลำพูน [ 2024-05-07 ]อ่าน:[ 60 ]
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำ MODULAR BLOCK ขนาดกว้าง 0.45x0.30x0.30 เมตร ตามแบบหมายเลข สชป1-1315-65 งานปรับปรุงอาคารคลังน้ำมันและอาคารประกอบ โครงการชลประทานลำพูน [ 2024-05-02 ]อ่าน:[ 91 ]
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1.477 กิโลเมตร [ 2024-05-01 ]อ่าน:[ 64 ]
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ ปรับปรุงลาดด้านข้างคันกั้นน้ำเหมืองทุ่งกู่ ระยะที่ 2 ฝายชลขันธ์พินิต ความยาว 0.450 กิโลเมตร [ 2024-04-25 ]อ่าน:[ 71 ]
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายวังตอง ระยะที่ 2 ความยาว 0.450 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2024-04-25 ]อ่าน:[ 56 ]
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน ระยะที่ 4 ความยาว 0.940 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2024-04-23 ]อ่าน:[ 53 ]
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม(อ่างเก็บน้ำห้วยกอลุง) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 2.100 กิโลเมตร [ 2024-04-22 ]อ่าน:[ 76 ]
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 6R-LMC (เหมืองชาวยอง) ฝายชลขันธ์พินิต ระยะที่ 1 ความยาว 1.000 กิโลเมตร [ 2024-04-22 ]อ่าน:[ 63 ]
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน ระยะที่ 4 ความยาว 0.940 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2024-04-10 ]อ่าน:[ 67 ]
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 5R-LMC (เหมืองปู่ก่ำ) ระยะที่ 2 ฝายชลขันธ์พินิต ความยาว 0.600 กิโลเมตร [ 2024-04-10 ]อ่าน:[ 55 ]
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก จำนวน 2 รายการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 5R-LMC (เหมืองปู่ก่ำ) ระยะที่ 2 ฝายชลขันธ์พินิต ความยาว 0.600 กิโลเมตร [ 2024-04-03 ]อ่าน:[ 56 ]
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 4R-8R-LMC (เหมืองล่ามช้างฮ่องน้อยจา) ระยะที่ 2 ฝายชลขันธ์พินิต ความยาว 0.450 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2024-04-04 ]อ่าน:[ 72 ]
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 6 รายการ งานอาคารควบคุมและติดตั้งระบบควบคุมการจัดการน้ำ (SCADA) และเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน [ 2023-12-27 ]อ่าน:[ 59 ]
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าพร้อมอุกรณ์ประกอบ จำนวน 11 รายการ งานปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมยลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน [ 2023-12-07 ]อ่าน:[ 58 ]
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 2023-11-21 ]อ่าน:[ 70 ]
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน – เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน จำนวน 8 รายการ งานซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายชลขันธ์พินิต จำนวน 38 บาน [ 2023-02-20 ]อ่าน:[ 97 ]
75 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน – เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน จำนวน 8 รายการ งานซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายชลขันธ์พินิต จำนวน 38 บาน [ 2023-02-17 ]อ่าน:[ 104 ]
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน – เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน จำนวน 8 รายการ งานซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายชลขันธ์พินิต จำนวน 38 บาน [ 2023-02-16 ]อ่าน:[ 93 ]
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ งานระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ (RMC เหมืองจี้) ระยะที่ 2 [ 2023-01-12 ]อ่าน:[ 88 ]
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ ระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำดอยโตน งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ บ้านดอยโตน [ 2023-01-10 ]อ่าน:[ 121 ]
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน (ขนาดกลาง) ความยาว 1.093 กิโลเมตร [ 2022-12-26 ]อ่าน:[ 92 ]
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 4 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ บ้านดอยโตน [ 2022-12-26 ]อ่าน:[ 88 ]
69 ประกาศผู้ชนะการดเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังตอง (ขนาดกลาง) ความยาว 1.500 กิโลเมตร [ 2022-11-30 ]อ่าน:[ 85 ]
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อท่อ PVC และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำขนาดต่างๆ จำนวน 17 รายการ งานปรับปรุงขยายระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 2022-11-15 ]อ่าน:[ 78 ]
67 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นตรงการ์ดเรล - น็อตสั้น จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-1R LMC (เหมืองทุ่งกู่) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-11-10 ]อ่าน:[ 94 ]
66 เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อดินถมที่ (ดินธรรมดา) จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1L-LMC (เหมืองท่าต้นงิ้ว) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-11-07 ]อ่าน:[ 103 ]
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน (ขนาดกลาง) ความยาว 1.093 กิโลเมต [ 2022-11-01 ]อ่าน:[ 92 ]
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 3R-LMC (เหมืองพญาคำ) ระยะที่ 6 ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-10-21 ]อ่าน:[ 88 ]
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 3R-LMC (เหมืองพญาคำ) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-10-21 ]อ่าน:[ 82 ]
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 5R-LMC (เหมืองปู่ก่ำ) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-10-05 ]อ่าน:[ 83 ]
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-1R LMC (เหมืองทุ่งกู่) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-10-05 ]อ่าน:[ 83 ]
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายมหาโชค ระยะที่ 4 [ 2022-10-05 ]อ่าน:[ 82 ]
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อดินถมที่ (ดินธรรมดา) จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1L-LMC (เหมืองท่าต้นงิ้ว) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-10-04 ]อ่าน:[ 102 ]
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-30 ]อ่าน:[ 85 ]
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 5R-LMC (เหมืองปู่ก่ำ) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-30 ]อ่าน:[ 83 ]
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย 1R-4L-LMC (เหมืองกลาง) ฝายหนองสลีก พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 (ขนาดกลาง) ความยาว 2.500 กิโลเมตร [ 2022-09-28 ]อ่าน:[ 81 ]
55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 4R-8R-LMC (เหมืองล่ามช้างฮ่องน้อยจา) ฝายชลขันธ์พินิต (ขนาดกลาง) ความยาว 0.650 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-28 ]อ่าน:[ 82 ]
54 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 4/2565 ลพ. [ 2022-04-05 ]อ่าน:[ 146 ]
53 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 2/2565 ลพ. [ 2022-03-30 ]อ่าน:[ 141 ]
52 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 3/2565 ลพ. [ 2022-03-29 ]อ่าน:[ 130 ]
51 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 03/2565 ลพ. [ 2022-03-09 ]อ่าน:[ 151 ]
50 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 03/2565 ลพ. [ 2022-02-14 ]อ่าน:[ 166 ]
49 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 01/2565 ลพ. [ 2021-12-29 ]อ่าน:[ 162 ]
48 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 06/2564 ลพ. [ 2021-05-13 ]อ่าน:[ 211 ]
47 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 07/2564 ลพ. [ 2021-05-03 ]อ่าน:[ 220 ]
46 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 04/2564 ลพ. [ 2021-03-31 ]อ่าน:[ 209 ]
45 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 03/2564 ลพ. [ 2021-03-12 ]อ่าน:[ 235 ]
44 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 02/2564 ลพ. [ 2021-01-27 ]อ่าน:[ 248 ]
43 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 01/2564 ลพ [ 2020-09-29 ]อ่าน:[ 255 ]
42 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 09/2563 ลพ. [ 2020-04-09 ]อ่าน:[ 267 ]
41 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 08/2563 ลพ. [ 2020-04-09 ]อ่าน:[ 274 ]
40 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 05/2563 ลพ. [ 2020-03-26 ]อ่าน:[ 271 ]
39 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 07/2563 ลพ. [ 2020-03-24 ]อ่าน:[ 274 ]
38 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 06/2563 ลพ. [ 2020-03-20 ]อ่าน:[ 236 ]
37 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 04/2563 ลพ [ 2020-03-03 ]อ่าน:[ 230 ]
36 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 03/2563 ลพ [ 2020-03-03 ]อ่าน:[ 213 ]
35 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 02/2563 ลพ. [ 2019-12-26 ]อ่าน:[ 265 ]
34 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานลำพูน เลขที่ EB (จ) 01/2563 ลพ. [ 2019-09-24 ]อ่าน:[ 326 ]
33 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 06/2562 ลพ [ 2019-04-30 ]อ่าน:[ 418 ]
32 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 04/2562 ลพ. [ 2018-12-26 ]อ่าน:[ 470 ]
31 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 05/2562 ลพ. [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 472 ]
30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 06/2562 ลพ [ 2018-11-14 ]อ่าน:[ 419 ]
29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 05/2562 ลพ [ 2018-10-19 ]อ่าน:[ 483 ]
28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 04/2562 ลพ [ 2018-10-19 ]อ่าน:[ 458 ]
27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 03/2562 ลพ [ 2018-10-19 ]อ่าน:[ 426 ]
26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 02/2562 ลพ [ 2018-10-19 ]อ่าน:[ 398 ]
25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 01/2562 ลพ [ 2018-10-19 ]อ่าน:[ 408 ]
24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 03/2562 ลพ. [ 2018-10-19 ]อ่าน:[ 395 ]
23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 02/2562 ลพ. [ 2018-10-19 ]อ่าน:[ 394 ]
22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 01/2562 ลพ. [ 2018-09-25 ]อ่าน:[ 414 ]
21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 11/2561 ลพ. [ 2018-09-12 ]อ่าน:[ 426 ]
20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 10/2561 ลพ. [ 2018-09-11 ]อ่าน:[ 418 ]
19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 16/2561 ลพ. [ 2018-07-23 ]อ่าน:[ 433 ]
18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 15/2561 ลพ. [ 2018-07-03 ]อ่าน:[ 456 ]
17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 09/2561 ลพ. [ 2018-06-18 ]อ่าน:[ 457 ]
16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 08/2561 ลพ. [ 2018-06-18 ]อ่าน:[ 471 ]
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 07/2561 ลพ. [ 2018-06-18 ]อ่าน:[ 487 ]
14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 06/2561 ลพ. [ 2018-06-11 ]อ่าน:[ 439 ]
13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 14/2561 ลพ. [ 2018-03-22 ]อ่าน:[ 518 ]
12 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 13/2561 ลพ. [ 2018-02-16 ]อ่าน:[ 572 ]
11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 12/2561 ลพ. [ 2018-02-14 ]อ่าน:[ 526 ]
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 11/2561 ลพ. [ 2018-02-14 ]อ่าน:[ 525 ]
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 10/2561 ลพ. [ 2018-02-14 ]อ่าน:[ 522 ]
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 09/2561 ลพ. [ 2018-02-13 ]อ่าน:[ 539 ]
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 08/2561 ลพ. [ 2018-02-13 ]อ่าน:[ 493 ]
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 06/2561 ลพ [ 2018-01-26 ]อ่าน:[ 556 ]
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 07/2561 ลพ. [ 2018-01-22 ]อ่าน:[ 511 ]
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 05/2561 ลพ. [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 544 ]
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 04/2561 ลพ. [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 512 ]
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 03/2561 ลพ. [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 539 ]
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 01/2561 ลพ. [ 2018-01-12 ]อ่าน:[ 563 ]
จำนวนทั้งหมด 94 ข้อมูล
page: [1]


 

โครงการชลประทานลำพูน
สำนักงานชลประทานที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
102 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์:053-006262 E-Mail:lamphun@rid.go.th
นางสาวภัทรภร แช่มปรีชา รับผิดชอบเว็บไซต์

Back to Top