ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติโครงการชลประทานลำพูน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
ติดต่อเรา
 
  หน่วยงานภายใน
 
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป
 
  คำสั่ง/ประกาศ
 
คำสั่ง
ประกาศ
 
  ผลการปฏิบัติราชการ
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ
 
  KM ศูนย์ความรู้
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
  สารสนเทศบริหารจัดการน้ำ
 
ระบบการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว
 
  Download file
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  แผนผังเว็บไซต์
 
แผนผังเว็บไซต์
 
  แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
  ฐานข้อมูลโครงการ
 
สรุปโครงการพระราชดำริ
นำเสนอโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดกลาง
แผนที่1ต่อ50,000 จังหวัดลำพูน
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ชมขณะนี้
5 คน
เข้าชมวันนี้
22 คน
เข้าชมเมื่อวาน
113 คน
เข้าชมเดือนนี้
2409 คน
เข้าชมปีนี้
15069 คน
เข้าชมทั้งหมด
118459 คน
     เริ่มนับ 11 มีนาคม 2559
สอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (TOR , E-bidding)  
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
189 ประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์และ อุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำ งานปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมย-อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) [ 2024-07-03 ]อ่าน:[ 27 ]
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุง,รางน้ำฝนสแตนเลสพับขึ้นรูปและอะลูมิเนียมคอมโพสิต จำนวน 1 งาน งานอาคารควบคุมและติดตั้งระบบควบคุมการจัดการน้ำ (SCADA) และเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน [ 2024-07-02 ]อ่าน:[ 38 ]
187 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์และ อุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำ งานปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมย-อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) [ 2024-06-27 ]อ่าน:[ 53 ]
186 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายดอยแช่ ระยะที่ 2 โครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไย ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พร้อมอาคารประกอบ [ 2024-06-19 ]อ่าน:[ 48 ]
185 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายดอยแช่ ระยะที่ 2 โครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไย ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พร้อมอาคารประกอบ [ 2024-06-17 ]อ่าน:[ 51 ]
184 ประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุง,รางน้ำฝนสแตนเลสพับขึ้นรูปและอะลูมิเนียมคอมโพสิต จำนวน 1 งาน งานอาคารควบคุมและติดตั้งระบบควบคุมการจัดการน้ำ (SCADA) และเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน [ 2024-06-06 ]อ่าน:[ 59 ]
183 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังน้ำมันและอาคารประกอบ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน งานปรับปรุงอาคารคลังน้ำมันและอาคารประกอบ โครงการชลประทานลำพูน เลขที่ คป.ลพ.จ.58/2567 [ 2024-05-23 ]อ่าน:[ 162 ]
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังน้ำมันและอาคารประกอบ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน งานปรับปรุงอาคารคลังน้ำมันและอาคารประกอบ โครงการชลประทานลำพูน เลขที่ คป.ลพ.จ.58/2567 [ 2024-05-13 ]อ่าน:[ 72 ]
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังน้ำมันและอาคารประกอบ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน งานปรับปรุงอาคารคลังน้ำมันและอาคารประกอบ โครงการชลประทานลำพูน [ 2024-04-25 ]อ่าน:[ 112 ]
180 ประกวดราคาจ้างจัดทำ MODULAR BLOCK ขนาดกว้าง 0.45x0.30x0.30 เมตร ตามแบบหมายเลข สชป1-1315-65 งานปรับปรุงอาคารคลังน้ำมันและอาคารประกอบ โครงการชลประทานลำพูน [ 2024-04-09 ]อ่าน:[ 92 ]
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายวังตอง ระยะที่ 2 ความยาว 0.450 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2024-04-04 ]อ่าน:[ 86 ]
178 ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยแหน ด้วยเครื่องจักร โครงการชลประทานลำพูน [ 2024-04-03 ]อ่าน:[ 81 ]
177 ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำโฮ่งฮ่าง ด้วยเครื่องจักร โครงการชลประทานลำพูน [ 2024-04-03 ]อ่าน:[ 53 ]
176 ประกวดราคาซื้อแผ่นการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ ปรับปรุงลาดด้านข้างคันกั้นน้ำเหมืองทุ่งกู่ ระยะที่ 2 ฝายชลขันธ์พินิต ความยาว 0.450 กิโลเมตร [ 2024-04-02 ]อ่าน:[ 82 ]
175 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน ระยะที่ 4 ความยาว 0.940 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2024-04-02 ]อ่าน:[ 75 ]
174 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม(อ่างเก็บน้ำห้วยกอลุง) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 2.100 กิโลเมตร [ 2024-04-02 ]อ่าน:[ 79 ]
173 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน ระยะที่ 4 ความยาว 0.940 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2024-04-01 ]อ่าน:[ 71 ]
172 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 5R-LMC (เหมืองปู่ก่ำ) ระยะที่ 2 ฝายชลขันธ์พินิต ความยาว 0.600 กิโลเมตร [ 2024-04-01 ]อ่าน:[ 72 ]
171 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 5R-LMC (เหมืองปู่ก่ำ) ระยะที่ 2 ฝายชลขันธ์พินิต ความยาว 0.600 กิโลเมตร [ 2024-03-26 ]อ่าน:[ 79 ]
170 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 4R-8R-LMC (เหมืองล่ามช้างฮ่องน้อยจา) ระยะที่ 2 ฝายชลขันธ์พินิต ความยาว 0.450 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2024-03-26 ]อ่าน:[ 81 ]
169 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 6R-LMC (เหมืองชาวยอง) ฝายชลขันธ์พินิต ระยะที่ 1 ความยาว 1.000 กิโลเมตร [ 2024-03-25 ]อ่าน:[ 86 ]
168 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1.477 กิโลเมตร [ 2024-04-05 ]อ่าน:[ 64 ]
167 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 6R-LMC (เหมืองชาวยอง) ฝายชลขันธ์พินิต ระยะที่ 1 ความยาว 1.000 กิโลเมตร [ 2024-03-19 ]อ่าน:[ 91 ]
166 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 6 รายการ งานอาคารควบคุมและติดตั้งระบบควบคุมการจัดการน้ำ (SCADA) และเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน [ 2023-12-12 ]อ่าน:[ 89 ]
165 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 6 รายการ งานอาคารควบคุมและติดตั้งระบบควบคุมการจัดการน้ำ (SCADA) และเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน [ 2023-12-04 ]อ่าน:[ 108 ]
164 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าพร้อมอุกรณ์ประกอบ จำนวน 11 รายการ งานปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมยลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน [ 2023-11-10 ]อ่าน:[ 85 ]
163 ร่างประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าพร้อมอุกรณ์ประกอบ จำนวน 11 รายการ งานปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมยลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน [ 2023-11-06 ]อ่าน:[ 87 ]
162 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 2023-10-27 ]อ่าน:[ 105 ]
161 ร่างประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าพร้อมอุกรณ์ประกอบ จำนวน 11 รายการ งานปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมยลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน [ 2023-10-26 ]อ่าน:[ 89 ]
160 ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 2023-10-20 ]อ่าน:[ 86 ]
159 ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 2023-10-10 ]อ่าน:[ 93 ]
158 ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน – เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน จำนวน 8 รายการ งานซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายชลขันธ์พินิต จำนวน 38 บาน [ 2023-01-26 ]อ่าน:[ 120 ]
157 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ งานระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ (RMC เหมืองจี้) ระยะที่ 2 ความยาวรวม 0.850 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ [ 2022-12-26 ]อ่าน:[ 146 ]
156 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ (RMC เหมืองจี้) ระยะที่ 2 ความยาวรวม 0.850 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ [ 2022-12-21 ]อ่าน:[ 126 ]
155 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ งานระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ (RMC เหมืองจี้) ระยะที่ 2 ความยาวรวม 0.850 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ [ 2022-12-16 ]อ่าน:[ 120 ]
154 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ (RMC เหมืองจี้) ระยะที่ 2 ความยาวรวม 0.850 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ [ 2022-12-14 ]อ่าน:[ 129 ]
153 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน – เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ รีดร้อน จำนวน 8 รายการ งานซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายชลขันธ์พินิต จำนวน 38 บาน [ 2022-12-13 ]อ่าน:[ 112 ]
152 ประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ ระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำดอยโตน งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ บ้านดอยโตน [ 2022-12-06 ]อ่าน:[ 132 ]
151 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน (ขนาดกลาง) ความยาว 1.093 กิโลเมตร [ 2022-11-30 ]อ่าน:[ 119 ]
150 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 4 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ บ้านดอยโตน [ 2022-11-30 ]อ่าน:[ 123 ]
149 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน (ขนาดกลาง) ความยาว 1.093 กิโลเมตร [ 2022-11-24 ]อ่าน:[ 113 ]
148 ร่างประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ ระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำดอยโตน งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ บ้านดอย [ 2022-11-18 ]อ่าน:[ 130 ]
147 ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน งานซ่อมแซมประตูระบายทรายฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-11-11 ]อ่าน:[ 115 ]
146 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน งานซ่อมแซมประตูระบายทรายฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-11-03 ]อ่าน:[ 105 ]
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังตอง (ขนาดกลาง) ความยาว 1.500 กิโลเมตร [ 2022-11-03 ]อ่าน:[ 118 ]
144 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังตอง (ขนาดกลาง) ความยาว 1.500 กิโลเมตร [ 2022-10-27 ]อ่าน:[ 116 ]
143 ประกวดราคาซื้อท่อ PVC และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำขนาดต่างๆ จำนวน 17 รายการ งานปรับปรุงขยายระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 2022-10-19 ]อ่าน:[ 114 ]
142 ประกวดราคาซื้อแผ่นตรงการ์ดเรล - น็อตสั้น จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-1R LMC (เหมืองทุ่งกู่) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-10-17 ]อ่าน:[ 113 ]
141 ร่างประกวดราคาซื้อท่อ PVC และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำขนาดต่างๆ จำนวน 17 รายการ งานปรับปรุงขยายระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 2022-10-11 ]อ่าน:[ 121 ]
140 ร่างประกวดราคาซื้อแผ่นตรงการ์ดเรล - น็อตสั้น จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-1R LMC (เหมืองทุ่งกู่) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-10-07 ]อ่าน:[ 118 ]
139 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน (ขนาดกลาง) ความยาว 1.093 กิโลเมต [ 2022-10-07 ]อ่าน:[ 112 ]
138 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน งานซ่อมแซมประตูระบายทรายฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-10-05 ]อ่าน:[ 104 ]
137 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน จำนวน 8 รายการ ซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายชลขันธ์พินิต จำนวน 25 บาน [ 2022-10-05 ]อ่าน:[ 105 ]
136 ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน จำนวน 8 รายการ ซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายชลขันธ์พินิต จำนวน 25 บาน [ 2022-10-04 ]อ่าน:[ 109 ]
135 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน (ขนาดกลาง) ความยาว 1.093 กิโลเมตร [ 2022-09-30 ]อ่าน:[ 113 ]
134 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 3R-LMC (เหมืองพญาคำ) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-29 ]อ่าน:[ 112 ]
133 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน จำนวน 8 รายการ ซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายชลขันธ์พินิต จำนวน 25 บาน [ 2022-09-28 ]อ่าน:[ 111 ]
132 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 3R-LMC (เหมืองพญาคำ) ระยะที่ 6 ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-23 ]อ่าน:[ 128 ]
131 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน งานซ่อมแซมประตูระบายทรายฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-22 ]อ่าน:[ 115 ]
130 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-1R LMC (เหมืองทุ่งกู่) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-21 ]อ่าน:[ 119 ]
129 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 5R-LMC (เหมืองปู่ก่ำ) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-20 ]อ่าน:[ 107 ]
128 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 3R-LMC (เหมืองพญาคำ) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-20 ]อ่าน:[ 109 ]
127 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายมหาโชค ระยะที่ 4 [ 2022-09-20 ]อ่าน:[ 119 ]
126 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-1R LMC (เหมืองทุ่งกู่) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-15 ]อ่าน:[ 115 ]
125 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-15 ]อ่าน:[ 105 ]
124 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 5R-LMC (เหมืองปู่ก่ำ) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-14 ]อ่าน:[ 110 ]
123 ประกวดราคาซื้อดินถมที่ (ดินธรรมดา) จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1L-LMC (เหมืองท่าต้นงิ้ว) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-14 ]อ่าน:[ 114 ]
122 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 5R-LMC (เหมืองปู่ก่ำ) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-14 ]อ่าน:[ 111 ]
121 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายมหาโชค ระยะที่ 4 [ 2022-09-14 ]อ่าน:[ 112 ]
120 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 5R-LMC (เหมืองปู่ก่ำ) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-08 ]อ่าน:[ 111 ]
119 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 4R-8R-LMC (เหมืองล่ามช้างฮ่องน้อยจา) ฝายชลขันธ์พินิต (ขนาดกลาง) ความยาว 0.650 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-08 ]อ่าน:[ 115 ]
118 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 4R-8R-LMC (เหมืองล่ามช้างฮ่องน้อยจา) ฝายชลขันธ์พินิต (ขนาดกลาง) ความยาว 0.650 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-08 ]อ่าน:[ 118 ]
117 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย 1R-4L-LMC (เหมืองกลาง) ฝายหนองสลีก พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 (ขนาดกลาง) ความยาว 2.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน เลขที่ คป.ลพ.56/2566 [ 2022-09-08 ]อ่าน:[ 90 ]
116 ร่างประกวดราคาซื้อดินถมที่ (ดินธรรมดา) จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1L-LMC (เหมืองท่าต้นงิ้ว) ฝายชลขันธ์พินิต (ขนาดกลาง) ความยาว 0.750 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-06 ]อ่าน:[ 120 ]
115 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 4R-8R-LMC (เหมืองล่ามช้างฮ่องน้อยจา) ฝายชลขันธ์พินิต (ขนาดกลาง) ความยาว 0.650 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-02 ]อ่าน:[ 122 ]
114 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 4R-8R-LMC (เหมืองล่ามช้างฮ่องน้อยจา) ฝายชลขันธ์พินิต (ขนาดกลาง) ความยาว 0.650 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-02 ]อ่าน:[ 130 ]
113 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย 1R-4L-LMC (เหมืองกลาง) ฝายหนองสลีก พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 (ขนาดกลาง) ความยาว 2.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-02 ]อ่าน:[ 119 ]
112 ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำโฮ่งฮ่าง ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน EB (จ) 3/2565 ลพ. [ 2022-03-18 ]อ่าน:[ 193 ]
111 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน Plank Girder ฝายบ้านยู้ เลขที่ EB (จ) 2/2565 ลพ. [ 2022-03-15 ]อ่าน:[ 190 ]
110 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี-แผ่นเพลท เลขที่ EB (ซ) 4/2565 ลพ. [ 2022-03-14 ]อ่าน:[ 178 ]
109 ร่างประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำโฮ่งฮ่าง ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน [ 2022-03-14 ]อ่าน:[ 181 ]
108 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน Plank Girder ฝายบ้านยู้ [ 2022-03-09 ]อ่าน:[ 182 ]
107 ร่างประกวดราคาซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี-แผ่นเพลท [ 2022-03-08 ]อ่าน:[ 156 ]
106 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เลขที่ EB (ซ) 03/2565 ลพ. [ 2022-01-06 ]อ่าน:[ 186 ]
105 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เลขที่ คป.ลพ.82/2565 [ 2021-12-22 ]อ่าน:[ 175 ]
104 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เลขที่ EB (ซ) 02/2565 ลพ. [ 2021-12-03 ]อ่าน:[ 163 ]
103 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ และวัสดุปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-กรวด เลขที่ EB (ซ)01/2565 ลพ. [ 2021-12-02 ]อ่าน:[ 166 ]
102 ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ [ 2021-11-29 ]อ่าน:[ 140 ]
101 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ และวัสดุปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-กรวด [ 2021-11-26 ]อ่าน:[ 156 ]
100 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างติดดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมอุปกรณ์ เลขที่ EB (จ) 08/2564 ลพ. [ 2021-08-10 ]อ่าน:[ 223 ]
99 ประกาศประกวดราคาจ้างติดดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมอุปกรณ์ เลขที่ EB (จ) 08/2564 ลพ. [ 2021-07-30 ]อ่าน:[ 246 ]
98 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมอุปกรณ์ เลขที่ EB (จ) 08/2564 ลพ. [ 2021-07-21 ]อ่าน:[ 219 ]
97 ประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เลขที่ EB (ซ) 04/2564 ลพ. [ 2021-05-13 ]อ่าน:[ 240 ]
96 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เลขที่ EB (ซ) 04/2564 ลพ. [ 2021-05-06 ]อ่าน:[ 229 ]
95 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาเหล็กเส้น เสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ พร้อมดัดเหล็กและผูกเหล็ก เลขที่ EB (จ) 05/2564 ลพ. [ 2021-04-22 ]อ่าน:[ 209 ]
94 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาท่อเหล็กปอกพร้อมดันท่อ งานสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากล้องเลขที่ EB (จ) 07/2564 ลพ. [ 2021-04-21 ]อ่าน:[ 253 ]
93 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาท่อเหล็กปอกพร้อมดันท่อ งานสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากล้องเลขที่ EB (จ) 07/2564 ลพ. [ 2021-04-09 ]อ่าน:[ 213 ]
92 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากล้อง เลขที่ EB (จ) 06/2564 ลพ. [ 2021-03-22 ]อ่าน:[ 247 ]
91 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาเหล็กเส้น เสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ พร้อมดัดเหล็กและผูกเหล็ก เลขที่ EB (จ) 05/2564 ลพ. [ 2021-03-19 ]อ่าน:[ 228 ]
90 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาเหล็กเส้น เสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ พร้อมดัดเหล็กและผูกเหล็ก เลขที่ EB (จ) 05/2564 ลพ. [ 2021-03-15 ]อ่าน:[ 235 ]
จำนวนทั้งหมด 189 ข้อมูล
page: [1] 2


 

โครงการชลประทานลำพูน
สำนักงานชลประทานที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
102 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์:053-006262 E-Mail:lamphun@rid.go.th
นางสาวภัทรภร แช่มปรีชา รับผิดชอบเว็บไซต์

Back to Top