ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติโครงการชลประทานลำพูน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
ติดต่อเรา
 
  หน่วยงานภายใน
 
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป
 
  คำสั่ง/ประกาศ
 
คำสั่ง
ประกาศ
 
  ผลการปฏิบัติราชการ
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ
 
  KM ศูนย์ความรู้
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
  สารสนเทศบริหารจัดการน้ำ
 
ระบบการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว
 
  Download file
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  แผนผังเว็บไซต์
 
แผนผังเว็บไซต์
 
  แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
  ฐานข้อมูลโครงการ
 
สรุปโครงการพระราชดำริ
นำเสนอโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดกลาง
แผนที่1ต่อ50,000 จังหวัดลำพูน
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
22 คน
เข้าชมเมื่อวาน
113 คน
เข้าชมเดือนนี้
2409 คน
เข้าชมปีนี้
15069 คน
เข้าชมทั้งหมด
118459 คน
     เริ่มนับ 11 มีนาคม 2559
สอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

    ประมวลภาพกิจกรรม  
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
update(2024-07-24 17:41:55)ดู(3)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
update(2024-07-24 16:59:19)ดู(1)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในโครงการบรรพชา อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในโครงการบรรพชา อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
update(2024-07-24 16:54:21)ดู(3)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน (ก.บ.จ.ลำพูน) ครั้งที่ 6/2567
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน (ก.บ.จ.ลำพูน) ครั้งที่ 6/2567
update(2024-07-24 16:48:21)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ดิน น้ำ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ดิน น้ำ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
update(2024-07-23 13:36:00)ดู(11)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
update(2024-07-23 11:43:52)ดู(4)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
update(2024-07-23 11:40:54)ดู(5)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2567
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2567
update(2024-07-23 11:38:52)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โครงการชลประทานลำพูน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
update(2024-07-18 14:43:29)ดู(10)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6/2567
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6/2567
update(2024-07-18 14:39:53)ดู(12)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำวังตวง ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำวังตวง ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
update(2024-07-18 14:37:51)ดู(15)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
update(2024-07-16 20:02:20)ดู(9)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมโครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้ชื่อกิจกรรม บวชป่าสืบชะตาขุนน้ำแม่สาร ประจำปี 2567 กระตุ้นให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลศรีบัวบานให้แผ่ขยายไปสู่กลุ่มคนทุกระดับในพื้นที่
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมโครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้ชื่อกิจกรรม บวชป่าสืบชะตาขุนน้ำแม่สาร ประจำปี 2567 กระตุ้นให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลศรีบัวบานให้แผ่ขยายไปสู่กลุ่มคนทุกระดับในพื้นที่
update(2024-07-16 19:59:33)ดู(12)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน เขต 1และร่วมลงพื้นที่ ยังอ่างเก็บน้ำแม่อาวใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และฝายแม่ลอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน เขต 1และร่วมลงพื้นที่ ยังอ่างเก็บน้ำแม่อาวใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และฝายแม่ลอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
update(2024-07-16 19:55:39)ดู(10)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 72,000 ฉบับ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 72,000 ฉบับ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
update(2024-07-16 19:50:34)ดู(10)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
update(2024-07-16 19:46:28)ดู(5)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดลำพูน
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดลำพูน
update(2024-07-16 19:44:16)ดู(7)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2567
โครงการชลประทานลำพูน จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2567
update(2024-07-16 19:42:16)ดู(10)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สนามกีฬาข้างเทศบาลตำบลศรีบัวบาน
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สนามกีฬาข้างเทศบาลตำบลศรีบัวบาน
update(2024-07-11 14:28:48)ดู(15)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) แบบงานระบบควบคุมการจัดการน้ำ (SCADA) และเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำมนอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) แบบงานระบบควบคุมการจัดการน้ำ (SCADA) และเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำมนอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
update(2024-07-11 11:06:30)ดู(14)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 165 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9


 

โครงการชลประทานลำพูน
สำนักงานชลประทานที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
102 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์:053-006262 E-Mail:lamphun@rid.go.th
นางสาวภัทรภร แช่มปรีชา รับผิดชอบเว็บไซต์

Back to Top