ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติโครงการชลประทานลำพูน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
ติดต่อเรา
 
  หน่วยงานภายใน
 
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป
 
  คำสั่ง/ประกาศ
 
คำสั่ง
ประกาศ
 
  ผลการปฏิบัติราชการ
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ
 
  KM ศูนย์ความรู้
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
  สารสนเทศบริหารจัดการน้ำ
 
ระบบการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว
 
  Download file
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  แผนผังเว็บไซต์
 
แผนผังเว็บไซต์
 
  แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
  ฐานข้อมูลโครงการ
 
สรุปโครงการพระราชดำริ
นำเสนอโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดกลาง
แผนที่1ต่อ50,000 จังหวัดลำพูน
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
22 คน
เข้าชมเมื่อวาน
113 คน
เข้าชมเดือนนี้
2409 คน
เข้าชมปีนี้
15069 คน
เข้าชมทั้งหมด
118459 คน
     เริ่มนับ 11 มีนาคม 2559
สอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

   Update: 2024-07-09 14:35:21ชม:(18)ครั้ง
เลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดงาน “ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา”


วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน “ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา” ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยมี นายศุภรัชต์ อินทราวุธ รองเลขาธิการ กปร. นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 (ภาคเหนือ) นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน ข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่และราษฎรกว่า 720 คน ร่วมให้การต้อนรับ
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะ สืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งทางด้านการพัฒนาป่าไม้ แหล่งน้ำ การประมง และเกษตรกรรม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยพร้อมใจดำเนินการจัดงานภายใต้ชื่อ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา”
โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ กิจกรรมมอบโคแก่เกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร จำนวน 72 ตัว กิจกรรมปล่อยปลาตะเพียน จำนวน 144,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำที่ 2 ได้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 72,000 ตัว และโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 72,000 ตัว กิจกรรมการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น และกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 6 หลักสูตร หลักสูตรละ 72 คน ได้แก่ 1) การทำสบู่ 2) การทำน้ำหมักชีวภาพ 3) การแปรรูปชาผักเชียงดา 4) การทำสบู่ข้าวกล้อง 5) การทำข้าวเกรียบเห็ดหอม และ 5) การทำเห็ดสวรรค์ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2567 โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ และมอบรางวัลให้แก่เกษตรกร ได้แก่ 1) การประกวดกบ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์กบ 2) การประกวดพืชพันธุ์ผลไม้ ได้แก่ เห็ดภูฐาน ฟักเขียว และกล้วยน้ำว้า และ3) ร่วมสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่นภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2024-7-8
โดย: rid_lp 

โครงการชลประทานลำพูน
สำนักงานชลประทานที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
102 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์:053-006262 E-Mail:lamphun@rid.go.th
นางสาวภัทรภร แช่มปรีชา รับผิดชอบเว็บไซต์

Back to Top